SADECE ÜYELER İÇİNDİR!

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA (KVKK) BELGELER:
BİLGİLENDİRME METNİ'ni okuyup, kişisel verilerinizin toplanması, korunması, işlenmesi ve paylaşılması ile ilgili olarak YERMAM'a izin verdiğinizi RIZA BEYANI ile bildirmeniz gerekmektedir.
BAŞVURU FORMU, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğunuzda YERMAM'a yapacağınız başvuru formudur.
RIZA BEYANI üzerindeki ilgili yerleri doldurup, imzaladıktan sonra mail ekinde YERMAM'a göndermeniz gerekmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında YERMAM’ın Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Paylaşılması Bilgilendirme Metni'ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YERMAM KVKK Bilgilendirme Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında, Kişisel Veri Sahiplerine tanınan "Kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakkı" gereği hazırlanan Başvuru Formu'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YERMAM KVKK Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Kişisel Verilerin Toplanması, Korunması, İşlenmesi ve Paylaşılması Açık Rıza Beyanı'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YERMAM KVKK Açık Rıza Beyanı