FAHRİ ÜYE OLARAK ADAY VE ÖĞRENCİ ÜYE

YERMAM, fahri üyelik olarak Aday Üye ve Öğrenci Üye olarak iki farklı statüye sahiptir.

 

  1. Aday Üye:

Meslekte üye olmak için yeterli süreyi henüz doldurmamış profesyoneller, müracaat ettiklerinde YERMAM Yönetim Kurulu kararı ile aday üye olabilirler. Aday üyelerde aranan şartlar meslekteki tecrübe süresi hariç, üyelik şartları ile aynıdır. Başvuru belgeleri, üyelikle aynıdır.

Aday üyeler, aday üyelikleri boyunca aidat ödemezler ve Genel Kurulda oy kullanma hakları bulunmamaktadır. YERMAM eğitimleri ve etkinliklerine katılma, YERMAM faaliyetlerine katkıda bulunma hakları vardır.

Aday üye, meslekteki süresi YERMAM üyeliği için gerekli olan süreyi doldurduğunda otomatik olarak bu unvanı kaybeder. YERMAM üyeliği için müracaat hakkı saklıdır. 

 

  1. Öğrenci Üye:

Yerbilimleri, madencilik, metalürji (Cevher hazırlama, Cevher zenginleştirme) ve kariyerini madencilik alanında sürdürmeyi planlayan lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan üç ve dördüncü sınıf öğrenciler, müracaat ettiklerinde YERMAM Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olabilirler.

Öğrenci üyeler, öğrenci üyelikleri boyunca aidat ödemezler ve Genel Kurulda oy kullanma hakları bulunmamaktadır. YERMAM eğitimleri ve etkinliklerine katılma, YERMAM faaliyetlerine katkıda bulunma hakları vardır.

Öğrenci üye, öğrenciliği bittiğinde otomatik olarak bu unvanı kaybeder. YERMAM aday üyeliği için müracaat hakkı saklıdır.