Doç. Dr. A. Çağatay Dikmen
Maden Yüksek Mühendisİ
Başkan
Sevda Kaya
Halkla İlişkiler Uzmanı
Üye
Hayrettin Öğüt
Kimya
Üye
Dilek Eryılmaz
Uluslararası İlişkiler
Üye
Ebru Doğutepe
Çevre Mühendisi
Üye
Pınar Demirden
Çevre Mühendisi
Üye
Mehmet Oğuz Güner
Maden Mühendisi
Üye
Alp İlhan
Jeoloji Mühendisi
Üye
Songül Atav
Maden ve Jeofizik Mühendisi
Üye
Emre Duran
Maden Mühendisi
Üye