ADI TARİH ZAMAN YER ÜCRET KONUŞMACILAR
Maden Optimizasyonu ve Madencilik Projelerinde Genel Fizibilite Süreçleri 03.12.2020 2 Saat Webinar Ücretsiz Dr. Metin Aktan
UMREK Koduna Göre Raporlamaya Genel Bakış 17.09.2020 1 saat Webinar Ücretsiz Halit Semih DEMİRCAN
Madencilikte Sosyal İletişim Yönetimi 08.10.2020 1 saat Webinar Ücretsiz Sevda GÜNER KAYA
Madencilikte ÇED Uygulamaları 22.10.2020 1 saat Webinar Ücretsiz Mehmet Oğuz GÜNER
Türkiye'de Maden Firmalarına Finansal Destek Sağlamak Amacıyla Borsaya Katılım Sürecine İlişkin Öneriler 02.11.2020 2 saat Webinar Ücretsiz Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER, Burak BİRKAN
Metalik Madenlerde Sondaj Data Girişi, Katı & Blok Modelleme 04.11.2020 2 saat Webinar Ücretsiz Yavuz Töre
Hidrotermal Sistemlerin Maden Aramacılığında Spektral Jeoloji Kullanımı ve Diğer Uygulamalar 19.11.2020 2 saat Webinar Ücretsiz Elif Tekin Alagül
Maden Jeofiziği (Maden Aramada Jeofizik Yöntemleri ve Uygulamaları 26.11.2020 2 Saat Webinar Ücretsiz Tuğrul Tokgöz
Maden Mevzuatındaki Son Değişiklikler ve Sektöre Etkileri 10.12.2020 1 saat Webinar Ücretsiz Av. Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU
Tesis Tasarımına Genel Bir Bakış 24.12.2020 2 Saat Webinar Ücretsiz Dr. Emrah Tuğcan TUZCU
Havadan Jeofizik Araştırmaları 14.01.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Dr. Alper KIYAK
Kaynak Modellere Genel Bakış, UMREK Koduna Göre Maden Kaynakları 04.03.2021 1 Saat webinar Ücretsiz Gökhan BAL
Cevher Zenginleştirme'ye Genel Bakış 15.04.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Saruhan SAKLAR
Uluslararası Kredi Süreçlerinde Çevresel ve Sosyal Gereklilikler 29.04.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Tolga BALTA
Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürleri ve Türkiye’deki Mevzuat 27.05.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Dr. Mehmet Suphi ÜNAL
Doğal Taşlarda UMREK Koduna Uygun Raporlama İlkeleri 06.05.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
International Best Practices on Code-compliant Technical Reporting, and Proposed Changes to the JORC Code 22.09.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Rene Sterk
Madencilikte Çevre Yönetimi ve Saha Uygulamaları 24.06.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Aylin Ak
Maden İşletme Faaliyetleri İzin Süreçlerinin Türk Madencilik Sektörüne Etkileri 09.12.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Dr. Taşkın Deniz YILDIZ
Türkiye’de Madencilik Yapılabilmesi için Ödenen Arazi Kullanım Bedelleri, Ruhsat Bedelleri, Devlet Hakkı & İşletme ve Yatırım Giderlerine Oranı 08.02.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Dr. Taşkın Deniz YILDIZ
Airborne Electromagnetic and Airborne Gravity Gradiometry Systems and Case Studies in Mining 23.02.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Darren Borrows
Madencilik Yatırım Projeleri Teknik Değerlendirme Yöntemleri ve Projelere Ait Risk ve Belirsizlik Kaynakları 31.03.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Dr. Metin AKTAN
Jeolojik Ortamların Yüzey Kaynaklı ve Kuyu içi Alıcılı Sismik Yöntem ile Yüksek Çözünürlüklü Olarak Görüntülenmesi 25.04.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Dr. Cemal ERDEMİR
International Best Practices for Economical Valuation of Mining Projects 03.11.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Mr. Gert Kriel & Mr. Iaan Myburgh
Etik 13.12.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Bayram ARTUN
Jeoistatistiksel Benzetimin Maden Kaynak / Maden Rezerv Kestirimindeki Yeri 21.02.2023 2 Saat Webinar Ücretsiz Prof.Dr. A.Erhan Tercan ve Dr. Babak Sohrabian
Hanönü Volkanojenik Masif Sülfit Cevherleşmesi ve Jeolojik Veri Üretim Çalışmaları 16.03.2023 2 Saat Webinar Ücretsiz Rıdvan KUŞOĞLU
UMREK Kodu 2023 Versiyonundaki Önemli Değişiklikler 01.06.2023 2 Saat Webinar Ücretsiz Dr. Metin AKTAN ve Veli DOĞAN
UMREK Standartlarına Uygun Kömür Kaynak Tahmin Çalışmaları ve MTA Deneyimleri 02.11.2023 2 Saat Webinar Ücretsiz İbrahim YILMAZ
Kritik Minerallere Stratejik Bakış ve Türkiye'nin Potansiyeli 28.12.2023 2 Saat Webinar Ücretsiz Sait UYSAL