Bayram Artun
Jeoloji Mühendisi
Başkan
Yonca Yıldırım Çörtenlioğlu
Jeoloji Mühendisi
Üye
Sezai Aydın
Maden Mühendisi
Üye