PROFESYONEL ÜYE

 Profesyonel Üyelik, UMREK Yetkin Kişi (QP/CP/YK) olmanın  ikinci adımıdır. Kendini profesyonel üyeliğe ve UMREK Yetkin Kişiliği’ne hazır gören YERMAM üyesi, YERMAM Profesyonel Üyeliği için başvurabilir. Profesyonel üye adayının mesleği ile ilgili bir uzmanlık alanında en az 7 yıllık fiili tecrübesinin olması ve Mesleki Gelişimi için çaba göstermeye yatkın olması gerekir. Bu aşamada başvuru için şunlar gerekmektedir:

 • Profesyonel Üyelik Başvuru Dilekçesi (UMREK Yetkin Kişilik Başvurusunu içerebilir) (Bakınız. Bölüm.1),
 • YERMAM faaliyet konuları ile ilgili deneme yazısı (Bakınız. Bölüm.2).
 • Detaylı ve güncel özgeçmiş (Bakınız Bölüm.3),
 • Mesleki Gelişime ait Belge ve Dökümanlar (Bakınız Bölüm.3),
 • 2 adet YERMAM Profesyonel Üyesi tarafından doldurulmuş Referans Formu (Bakınız. Profesyonel Üye Referansı Olmak)
 • Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir),
 • Uzmanlık alanlarınızı belirlerken lütfen tabloya göre belirleyiniz (BakınızUzmanlık Alanları)
 • UETS  adresi ,
 • KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) Açık Rıza Beyanını İmzalamak (Bakınız. yermam.org.tr/kurumsal/kvkk)

Not:YERMAM Profesyonel üyelerinin Umrek Yetkin Kişiliğe Başvuruda Bulunabilmeleri İçin Umrek Kodu Kursuna Katılmaları Zorunludur.

Not: Üyenin, üyeliğe başvurduğu tarih ile profesyonel üyeliğe başvurduğu tarih arasındaki sürede özgeçmişi ve mesleki gelişiminde meydana gelen değişikliklerin belirtilmesi ve bunlara ait belgelerin başvuruya eklenerek, özgeçmişini detaylandırması beklenmektedir. Görünüşünde değişiklik olması halinde, fotoğrafını yenilemesi iyi olacaktır. Adres, işyeri, iletişim bilgileri gibi değişikliklerin zamanında bildirilmiş olduğu varsayılmaktadır. Profesyonel üye adayının ve referanslarının aynı zamanda, YERMAM üye aidat borcu olmaması gerekmektedir.

Profesyonel üye adayının başvurusu, YERMAM tarafından oluşturulmuş, Profesyonel Üye Değerlendirme Komisyonu tarafından değrlendirilmekte, gerek görülmesi halinde mülakat yapılmaktadır. Komisyon gerekli görmesi halinde, değerlendirme bir Alt Komitede görüşülebilmektedir. Değerlendirme sonucunda Komisyonun raporu, Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmaktadır. Profesyonel üyelik, Profesyonel Üye Giriş Aidatı ve ilk profesyonel üye aylık aidatının ilgili hesaba yatırılması ile resmiyet kazanmaktadır. Profesyonel üyeliğe kabul edilen üyeye bildirim yapılmakta ve üyenin talep etmesi halinde başvurusu UMREK Yetkin Kişi adaylığı için UMREK’e sunulmaktadır.

YERMAM, UMREK tarafından tanınmış tek Sivil Toplum Kuruluşu (STK) dur. Bu, YERMAM profesyonel üyeleri arasından UMREK tarafından uygun bulunanların UMREK Yetkin Kişi’si olarak atanma fırsatını sağlar. Üye, bir aidiyet ve yetkinlik göstergesi olan YERMAM Profesyonel Üyeliği ünvanını kullanarak UMREK Yetkin Kişi başvurusunu yapabilir.

YERMAM Profesyonel Üyesi, mesleki gelişimini aksatmadan sürdürmeli, özgeçmişindeki ve mesleki gelişimdeki değişiklikleri dosyasına eklenmesi amacıyla mutlaka YERMAM’a bildirmelidir. Bilgilendirmeyi yapması, ileride sahip olacağı UMREK Yetkin Kişili ünvanı açısından yarar sağlayacaktır. Diğer yandan, aidatlarını düzenli olarak ödemesi, ve Etik Kurallara bağlı kalması zorunludur.

YERMAM Profesyonel Üyeliğinin madencilik profesyoneline kazandıracakları şunlar olacaktır:

 • YERMAM Profesyonel Üyeliği Ünvanı,
 • UMREK Yetkin Kişisi olma imkanı,
 • Uluslararası düzeyde bir meslek örgütü üyesi olarak, madencilik sektöründeki Yetkin Kişilerin oluşturduğu bir topluluğun bir ferdi olmak,
 • YERMAM’ın eğitimlerinden faydalanarak, Mesleki Gelişiminde önemli aşamalar kaydetmek,
 • Mesleki ağ kurma potansiyeli ile yetkinliğine uygun iş bulmakta avantajlı olmak,
 • Kurumsal üyeler ve Madencilik sektörününün en önemli kuruluşlarında görev yapan üyeler ile temasta olmak,
 • YERMAM Genel Kurulunda Oy Kullanma Hakkı.

PROFESYONEL ÜYELİK BELGELERİ

 1. PROFESYONEL ÜYELİK BAŞVURU DİLEKÇESİ

Bunun için yeniden üyelik başvuru formunun doldurulması gerekmemektedir. Dilekçe formunda yazılmış ve ıslak imzalı bir başvuru yeterli olacaktır. Profesyonel Üyelik Başvuru Dilekçesinin şunları içermesi beklenmektedir:

 • Başvuranın adı soyadı ve üyelik numarası,
 • Tarih,
 • Meslekdeki en az 7 yıllık tecrübe sahibi olduğu uzmanlık alanı (ları),
 • Referansların adları ve yetkinlikleri,
 • UMREK Yetkin Kişi olma talebi varsa, başvurunun UMREK’e yönlendirilmesi talebi.

 

2. YERMAM KONULARI HAKKINDA DENEME YAZISI

Denemenin (kompozisyon); üyenin, YERMAM faaliyetleri ile ilgili;

 • Uluslararası raporlama standartları,
 • UMREK Kodu,
 • Etik Kurallar,
 • Sürekli Mesleki Gelişim,
 • Kalite Güvence/Kalite Kontrol (KG/KK)

hakkındaki görüşlerini ve kısa özgeçmişini içerecek en az 1.000 kelimelik bir yazı olması tercih edilmektedir.

 

3. ÖZGEÇMİŞ (CV) VE MESLEKİ GELİŞİM BELGELERİ

YERMAM Profesyonel Üyeliği için adaydan beklenen, sıradan bir iş başvurusu ya da YERMAM üyeliği için hazırlanmış bir özgeçmiş (CV) ve belgeler değildir. Üyenin aday olacağı UMREK Yetkin Kişi’liğinde sahip olacağı yetkinliğini gösterecek, ve kanıtlayacak bilgi ve belgeleri içeren kapsamlı bir anlatı olmalıdır. Özgeçmişi, adayın mesleki gelişime açık olduğunu ve kendini mesleki açıdan sürekli geliştirdiğini  göstermelidir. Detaylı özgeçmişte (CV) verilecek bilgiler şunlar olabilir:

Üye Olunan Kurumlar:

 • Meslek Odası
 • Dernek,
 • Birlik,
 • Sendika,
 • Platform,
 • Komisyon,
 • Komite
 • Öğrenci kulübü,

Katılınan Etkinlikler (Öğrenci, Dinleyici, Konuşmacı, Düzenleyen olarak):

 • Eğitim (Üniversite ve akademik),
 • Seminer,
 • Kurs (yabancı dil, bilgisayar, diksiyon, kişisel gelişim, ehliyet v.b.),
 • Sempozyum,
 • Konferans,
 • Kongre,
 • Genel Kurul,
 • Açık Oturum
 • Mesleki Toplantı
 • Çalıştay,
 • Forum,
 • Komisyon toplantısı.

Eklenecek belgeler şunlar olabilir:

 • Diploma,
 • Mezuniyet Belgesi,
 • Okul çıkış belgesi,
 • Transkript,
 • Sertifika (MEB veya MEB onaylı kurum tarafından verilir)
 • Ödül
 • Ehliyet,
 • Katılım Belgesi,
 • Üyelik Belgesi ya da Üyeliğe Kabul Yazısı,
 • Toplantı Katılım Listesi (yoklama tutanağı),
 • Toplantı Tutanağı (Toplantıya katıldığını gösterir),
 • Takdir veya Teşekkür Yazısı,
 • Basın ya da medyada hakkında ya da projesi ile ilgili çıkan bir haber ya da değerlendirme yazısı,
 • Bilet,
 • Davetiye,
 • Uzmanlığı ile ilgili olarak hazırladığı
  • Kitap,
  • Rapor,
  • Görüş bildiren not,
  • Teknik Raporlar (Kapsam Çalışması, Ön-Fizibilite Çalışması, Fizibilite Çalışması)
  • Arama Sonuçları, Maden Kaynak veya Rezerv Raporları,
  • Makale,
  • Yazı,
  • Toplantı notu veya tutanağı.

 

4. PROFESYONEL ÜYE ADAYINA REFERANS OLACAKLAR

Yermam Profesyonel Üyelik başvurusu için referans olacakların Referans Formunu tam doldurarak, paraflı ve imzalı olarak YERMAM Profesyonel Üyelik Başvuru İnceleme Komisyonu ‘na iletmelidir (https://yermam.org.tr/uyelik/profesyonel-uye-referansi-olmak).

YERMAM Profesyonel Üye adaylarına  referans olmak” ciddi ve önemli bir sorumluluktur. Başvuru sahibinin Profesyonel Üye ve UMREK Yetkin Kişi olabilmesine imkan verir. Referans olan kişi, başvuru sahibinin ilgili dalda çok yüksek standartlarda yerbilimleri profesyoneli olduğunu ve bunu devam ettirdiğini muhakeme etmiş ve onaylamış olmaktadır. Bu referans ile başvuru sahibinin ilgili dalda UMREK kodunda yazılacak raporların ilgili bölümünde UMREK Yetkin Kişisi olarak yer alabilmesine olanak tanıyacaktır. Başvuru sahibinin Yermam Profesyonel Üyesi ve UMREK Yetkin Kişisi olabilmesi için mesleki profesyonelliğini ve sektör içindeki saygınlığını değerlendirmiş olmaktadır. Eğer başvuru sahibinin UMREK Yetkin Kişisi olmaya hazır olmadığını düşünüyorsanız, referans olmayınız.

Başvuru sahibine referans olabilmek için;

 • Başvuru sahibinin profesyonel kariyerinin en az 5 yılını bilmelidir.
 • Başvuru sahibinin YERMAM tüzüğünde tanımlanmış profesyonel üye ve UMREK kodunda tanımlanmış UMREK Yetkin Kişisi kabiliyetinde ve saygınlığında olduğuna ikna olmalıdır.
 • UMREK Yetkin Kişisi veya UMREK tarafından tanınmış uluslararası diğer  tanınmış profesyonel organizasyon Yetkin Kişisi veya YERMAM profesyonel üyesi olmalıdır.

Değerlendirmenizde aşağıdaki konulardan emin olması gerekir.

 • Başvuru sahibinin ilgili konuda YERMAM Profesyonel Üyesi  ve UMREK Yetkin Kişisi olabilmek için mesleki ve etik açıdan hazır olduğundan,
 • Başvuru sahibinin başvuru formu ve diğer tüm ekli dokümanlarını gördüğünüzden ve incelediğinizden,
 • Başvuru sahibinin, UMREK kodunu ve UMREK etik kurallarını okuduğundan ve anladığından,
 • Başvuru sahibinin Profesyonel mesleki ve etik kurallar içinde hareket edeceğinden,
 • Başvuru sahibinin kendisini mesleki açıdan ve kişisel olarak meslek dışı konularda devamlı geliştirdiğinden ve bunu sürekli yapacağından,
 • Başvuru sahibinin çalışmalarında, sektörce benimsenmiş en iyi uygulamaları kullanacağından,
 • Başvuru sahibinin belirlenmiş minimum iş güvenliği standartlarının üstünde çalışacağından.