1. Yetkin Kişiler İçin Sürekli Mesleki Gelişim (SGM) Rehberi neleri içerir?

Yetkin Kişilerin Sürekli Mesleki gelişimleri ile ilgili olarak yaptıkları faaliyetleri içeren raporu ve rapor sonucunda alacakları puanlamayı ve kuralları içeren rehberdir. UMREK YETKİN KİŞİLER İÇİN SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM REHBERİ’ni (SMG) lütfen UMREK ve YERMAM internet sitesinden inceleyiniz.

 1. UMREK Yetkin Kişilerinin vermesi gereken Sürekli Mesleki Gelişim Raporu, nereye verilmelidir?

UMREK Yetkin Kişilerinin vermesi gereken Sürekli Mesleki Gelişim Raporu, üyesi olduğu YERMAM’a verilir. YERMAM, raporları değerlendirilmek üzere UMREK’e resmi bir yazı ile gönderir.

 1. UMREK Yetkin Kişilerinin vermesi gereken Sürekli Mesleki Gelişim Raporu hangi tarihte verilir?

UMREK Yetkin Kişileri, bir önceki takvim yılına ait Sürekli Mesleki Gelişim Faaliyet Raporunu 15 Ocak tarihine kadar vermesi gerekir?

 1. Sürekli Mesleki Gelişim Raporu’nun dayanağı ne olacaktır?

Rapor ile birlikte verilecek olan Beyannamedir. UMREK Yetkin Kişisi, raporda yazdıklarını doğru ve hatasız olduğunu belirttiği bir beyanname imzalamalıdır. Beyanname mesleki etik kuralları nedeni ile doğru kabul edilecektir.

 1. Yetkin Kişiler İçin Sürekli Mesleki Gelişim (SGM) Raporu neleri içermelidir?

Yetkin Kişinin bir yıl boyunca kendisini nasıl geliştirdiğini, mesleğini en iyi seviyede icra edebilmek için kendisine nasıl yatırım yaptığını, gelişmek için zaman ve emek harcadığını gösterdiği, Mesleki Gelişim Faaliyetlerini içeren rapordur. Yetkin Kişi, ard arda yıllık beyanları neticesinde son 3 yılda toplamda 90 puanlık faaliyet göstermek zorundadır.

 1. Yetkin Kişiler İçin Sürekli Mesleki Gelişim (SGM) ne demektir?

Yetkin Kişinin bilgi ve becerilerini yenilemesi, kendini geliştirmesi, günceli yakalaması ve sürekli gelişim göstermesidir.

 1. Hangi etkinliklere katılım Mesleki Gelişim Göstergesi olarak kabul edilmektedir?

Kendisini ve buna ek olarak başkalarını mesleğiyle alakalı konularda geliştirmeye katkısı olacak hemen hemen her konudaki çabası, emeği ve zamanı diyebiliriz. Örnek olarak üniversite (lisans), Enstitü (yüksek lisans, doktora), mesleki konularla alakalı seminer, kurs, sempozyum, açık oturum, çalıştay, kongre, genel kurul, komisyon ve komite toplantılarına katılmak ilgili bilimsel yayınlar okumak Mesleki Gelişim göstergesi olarak kabul edilmektedir.

 1. Sürekli Mesleki Gelişim Faaliyetlerinin kanıtları neler olabilir?

Kurs/seminer kayıt ve katılım belgeleri, sertifikalar, teşekkür veya takdir yazısı, ödeme dekontları, toplantı katılım/yoklama listeleri, diploma, transkript, ödül, ehliyet, üyelik belgesi, basın/medya haberi, davetiye, bilet, değerlendirme raporları, toplantı tutanakları, kitap, rapor, makale, proje, görüş notu ve belgelerin kopyaları v.b. faaliyete katıldığını ya da gerçekleştrildiğine dair her tür belge; Sürekli Mesleki Gelişim Faaliyetlerinin kanıtları olarak değerlendirilecektir.

 1. UMREK tarafından akredite edilmiş kısa kurslar ne demektir?

UMREK’in akredite ettiği, kalite seviyesini yeterli gördüğü anlamına gelir. YERMAM tarafından ya da YERMAM ile işbirliği içerisinde (örneğin MJD) verilen kısa süreli kurslar da bu kapsamdadır. Bu eğitimlerin ağırlıklı puan faktörü diğer kurslara göre %50 fazla olarak hesaplanır.

 1. Sürekli Mesleki Gelişim puanı nasıl hesaplanır?

Sürekli Mesleki Gelişim puanı, sürekli mesleki gelişim için harcanan her saatin, belirli bir faaliyet türünün ağırlıklı puan faktörü ile çarpılması sonucu elde edilir.

 1. UMREK Yetkin Kişilerinin vermesi gereken Sürekli Mesleki Gelişim Raporunda en az kaç puanlık faaliyet göstermek gerekir? Puanlar Nasıl hesaplanır?

UMREK Yetkin Kişisi, Yetkinliğinin sürmesi için 3 yılda en az 90 puanlık etkinlik göstermesi gerekir. Faaliyetler, yıllık olarak raporlanır ve UMREK Sürekli Mesleki Gelişim Yönergesine göre puanlanır.

 1. Yıllık faaliyetlerden hesaplanan puanlarda herhangi bir kısıtlama var mıdır?

Evet. Diğer faaliyetlerden alınan puanlar, yılık toplam puanın %40’ını geçemez.

 1. UMREK Yetkin Kişisi’nin yıl içinde alması gereken zorunlu eğitim var mıdır?

Evet. UMREK Yetkin kişisi 3 yıl içinde en az 1 saatlik, Etik ile ilgili bir eğitim almalı ya da bir seminere katılmış olmalıdır.

 1. Sürekli Mesleki Gelişim Raporunun İncelenmesini kim yapar?

Sürekli Mesleki Gelişim Raporunun İncelenmesi, YERMAM tarafından puan hesapları kontrol edilerek yapılır. Puanı eksik olan beyan sahibinin gerekçesini YERMAM’a rapor ile birlikte sunmuş olması beklenir.

 1. Sürekli Mesleki Gelişim Raporunun Uygunluğu nasıl belirlenir?

YERMAM, Sürekli Mesleki Gelişim Raporunun uygunluğunu iki şekilde belirler. Raporun incelenmesi ve denetim.

 1. UMREK Yetkin Kişisi, Sürekli Mesleki Gelişim Raporunda belirttiği ve beyan ettiği hususlar hakkında denetime tabii tutulacak mıdır?

YERMAM Yönetim Kurulu, UMREK Yetkin Kişisinin raporunun uygunluğu belirlemek için önceden belirlenmemiş tarihte ve rastgele denetim yapabilir.  YETKİN Kişiden raporda beyan ettiği faaliyetlerin kanıtını isteyebilir.

 1. Denetim sürecinde istenen belgeleri sunmayan Yetkin Kişi’nin maruz kalacağı durum nedir?

Denetim sürecinde, YERMAM’ın istediği belgeleri makul süre içinde sunmayan Yetkin Kişinin bu durumu UMREK’e bildirilir.

 1. Sürekli Mesleki Gelişim Raporunda doğru olmayan ya da yanıltıcı bilgi veren Yetkin Kişi’nin durumu nedir?

Sürekli Mesleki Gelişim Raporunda doğru olmayan ya da yanıltıcı bilgi veren Yetkin Kişinin durumu, YERMAM Etik Kuruluna ve UMREK’e etik kuralların ihlali olarak bildirilir.

 1. Sürekli Mesleki Gelişimini geçerli bir mazeretle (uzun süreli arazi çalışması v.b.) yerine getiremeyen UMREK Yetkin Kişisi’nin durumu ne olur?

Mazeret kanıtı, UMREK’in bu konuda karar vermesi için Sürekli Mesleki Gelişim Raporuna eklenmelidir.

 1. UMREK Yetkin Kişisi Sürekli Mesleki Gelişim Raporunu vermediği ya da puanı eksik kaldığında maruz kalacağı durum nedir?

İlgili yönergeye göre, varsa mazeret gibi hususlar da gözönünde bulundurularak   buna UMREK karar verir. Yönergeye göre, raporunu süresinde vermeyen Yetkin Kişi’nin bu ünvanı 1 yıl askıya alabilir. Tekrarı halinde iptal edebilir.