ADI TARİH ZAMAN YER ÜCRET KONUŞMACILAR
UMREK Raporlama Kodu Standartları ve Yetkin Kişilik 14.02.2019 - ANKARA - Ahmet ŞENTÜRK, Bayram ARTUN, İbrahim GÜNEY, Arda ARCASOY, Nuri CEYHAN
Maden Kaynak Tahmini-1 Veri Hazırlama 15.02.2019 - ANKARA - Mesut SOYLU, Erdem YETKİN
Maden Arama Programlarında Kalite Güvence/Kalite Kontrol (KG/KK)) (QA/QC) Prensipleri ve Teknikleri 30.03.2019 - ANKARA - Mesut SOYLU, Erdem YETKİN
Maden Kaynak Tahmini-2 Jeolojik Modelleme 25.05.2019 ANKARA - Yusuf Ziya ÖZKAN, Mehmet Ali AKBABA
Maden Arama Programlarında Kalite Güvence/Kalite Kontrol (KG/KK)) (QA/QC) Prensipleri ve Teknikleri 01.07.2019 - ANKARA - Mesut SOYLU, Erdem YETKİN
Maden Kaynak Tahmini-3 Blok Model ve Bloklara Değer Atama 07.12.2019 - ANKARA - Yusuf Ziya ÖZKAN, Mehmet Ali AKBABA
Maden Kaynak Tahmini-4 Model Doğrulama Kaynak Sınıflama ve Raporlama 01.02.2020 - ANKARA - Yusuf Ziya ÖZKAN, Mehmet Ali AKBABA
Proje Değerlendirme Genel Prensipler ve Uygulama 18.06.2020 - Webinar - Bayram ARTUN
Late Senozic Post-Subduction Tectonic, Magmatic and Metallogenic Evolution Of the Anatolide-Tauride Orogenic Belt, Turkey 23.06.2020 - Webinar - Dr. Fabien RABAYROL
UMREK Yetkin Kişi, Sürekli Mesleki Gelişim ve Etik 02.07.2020 - Webinar - Ahmet ŞENTÜRK, Halit Semih DEMİRCAN, Bayram ARTUN, Nuri CEYHAN
Structural Analysis of Breccias 16.07.2020 - Webinar - Anna FONSECA
Türkiye'de Altın Madenciliği 21.07.2020 - Webinar - Uğur KIZILTEPE
Yapay Zeka ve Maden Aramacılığındaki Uygulamaları 23.07.2020 - Webinar - İlkay ÇEVİK
Aramalardan Kaynak Tahminine Taşınan Riskler 11.08.2020 - Webinar - Mehmet Ali AKBABA
Maden Ruhsat Sahaları İçin Değerleme Yöntemleri 20.08.2020 - Webinar - Yusuf Ziya ÖZKAN
Yeni Enerji Çağı; Elektirikli Araçlar, Enerji Depolama Sistemleri, Gerekli Hammaddeler ve Türkiye 27.08.2020 - Webinar - Sait UYSAL
Carlin Tip Altın Cevherleşmeleri ve Türkiye'deki Varlıkları 21.09.2020 - Webinar - İlkay KUŞCU
Madencilik Sektöründe Uydu Görüntüleri Kullanımı-Uzaktan Algılama 101 13.10.2020 - Webinar - Dr. Arda ARCASOY
Etik:Mesleki Etik Kavramı;sektöre yansıması ve uygulamalar 01.12.2020 - Webinar - Bayram ARTUN
Kamp Ölçeğinde Krom Arama Projelerinde Kullanılan Yöntemler ve Detayları 19.01.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Özgür SAPANCI
Krom Üretiminde Reconciliation ve Tenör Kontrol Çalışmaları 21.01.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Ahmet SARIKAYA
Geoethics: Strengthening geoscience professionalism and the social role of geoscientists 11.03.2021 1 Saat Webinar Ücretsiz Dr Giuseppe Di Capua
Mineral Economics: Geology, Fundamentals and Pitfalls 01.04.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Dr. Cengiz DEMİRCİ
Alteration, Mineralization, and Age Relationships at the Kışladağ Porphyry Gold Deposit, Turkey 22.04.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Dr. Tim Baker
Stratejik Sektörler ve Teknolojilerde Kritik Hammaddelerin Rolü ve Önemi: Türkiye Özelinde Olası Fırsatlar 30.09.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Doç. Dr. Okay Çimen
Spatial Periodicity in Self-Organized Ore Systems 21.08.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Dr. Nick Hayward
İleri Teknolojinin Stratejik Hammadde Kaynağı Nadir Toprak Elementleri: Türkiye'deki Mevcut Durum ve Gelecek Projeksiyonu 14.10.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Doç. Dr. Okay Çimen
Türkiye'nin Otomobili (TOGG) için Türkiye'nin Madenleri 28.10.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Sait UYSAL
Yeni Ekonominin Madenleri: Grafit ve Ülkemizin Potansiyeli 18.11.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Alp İLHAN
Kritik Bir Hammadde Olarak Vanadyum ve Enerji Sektörü İçin Önemi 02.12.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Sait UYSAL
Lityum Oluşum Ortamları, Üretim Teknolojileri ve Kullanım Alanları 25.12.2021 2 Saat Webinar Ücretsiz Prof. Dr. Cahit Helvacı
Nikel: Jeolojisi, Ekonomisi ve Türkiye'den Örnekler 20.01.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Ferda Öner
Boksit Jeolojisi, Türkiye’nin Boksit Yatakları, Kritik Elementler (NTE, Ga, V, Ti) Açısından Boksitlerin Önemi ve Potansiyeli, Boksitler ile ilgili AR-GE Çalışmaları 10.02.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Sayın Prof.Dr. Nurullah Hanilçi
Manganez yataklarının oluşumu, ekonomisi ve pil teknolojisi üzerine kullanımı 17.02.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Prof. Dr. Hüseyin Öztürk
The Art of Fire Assay 11.03.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Lynda Bloom
Uzaktan Algılama ve Jeolojik Uygulamaları 30.03.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Ayşe Yücel Erbay
Transition of Eastern Pontides Caucasus Metallogeny 28.04.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Prof. Robert Peter MORITZ
Maden İşletmelerinde İş Hukuku ve Maden Hukuku, Uygulamalar ve Değişiklikler, Pazarlama, Vizyon Geliştirme, Teşvikler ve Finansman Uygulamaları 03.06.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Ziya Akbaş
Quality Control in Mineral Exploration - Controlling the Quality of Information From Field to Data Base 05.12.2022 2 Saat Webinar Ücretsiz Ph.D., P.Geo Barry W. Smee