1. YERMAM Mesleki Ahlak (Etik) Kuralları Nelerdir?

Toplumun sağlığı, refahı ve güvenliğini sorumluluk edinmek, mesleğin onuru ve itibarını korumak, sürekli mesleki alanda gelişim göstermek, dürüstlükten ayrılmamak, yetki ve uzmanlık alanları dışında faaliyette bulunmamak, mesleki itibarı liyakat üzerine kurmak ve haksız rekabet etmemek, bilgi ve becerilerini işveren veya müşterilerinin çıkarları doğrultusunda kullanmak, mesleki konularda güvenilir ve mütevelli olmak, yeterli bilgiye dayanarak, objektif ve doğru kanıtlar sunmak, fikir beyan etmek, mesleki gelişimlerini sürdürürken, diğer meslektaşları ile paylaşımcı olmak, onları teşvik etmek, yasalara, kurallara bağlı kalmak.

  1. Etik Kurul’un görevleri nelerdir?

Etik Kurulunun görevi; birliğin, etik ve disiplin yönetmeliklerini hazırlamak, bu yönetmeliklere göre üyelerin faaliyetlerini izlemek, bunlara yönelik kararlar almak ve bu kararların uygulanmasına yönelik yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmaktır. Etik kurul, Yönetim Kurulu tarafından Kurula gönderilen üyenin davranışının veya eyleminin tüzük ve yönergelere uygunluğu bakımından inceleyerek, kararını Yönetim kuruluna sunar.

  1. YERMAM Üyelerinin etik dışı davranışları hakkında kimler şikayette bulunabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler şikayette bulunabilir. Bunun için YERMAM üyesi olmaya gerek yoktur.

  1. YERMAM Etik Kuruluna yapılan her şikayet değerlendirmeye alınır mı?

Evet. YERMAM Üyelik Şartları Yönergesine göre her şikayet değerlendirilmeye alınmak zorundadır.

  1. YERMAM Üyesi hakkındaki şikayet nereye yapılmalıdır?

YERMAM Üyesi hakkındaki şikayet, yazılı olarak doğrudan YERMAM Etik Kurulu’na yapılmalıdır.

  1. YERMAM Üyesi hakkında hangi konular şikayet konusu olabilir?

Herhangi bir YERMAM Üyesinin, YERMAM Tüzüğüne, UMREK Kodu veya CRIRSCO’nun genel standartlarına, YERMAM Etik Kurallarına aykırı davranışı şikayet konusu olabilir.

  1. YERMAM Etik Kurulu’nun vereceği cezalar nelerdir?

YERMAM Etik Kurulu, üyelikten ihraç, üyeliğin belli bir süre askıya alınması, üyeye ihtar verilmesi gibi cezalar verebilir.

  1. YERMAM Etik Kurulu’nun verdiği cezalar yürürlüğe nasıl girer?

YERMAM Etik Kurulu’nun kararları, YERMAM Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandıktan sonra yürürlüğe girer.

  1. YERMAM Etik Kurulu’nun Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararına karşın, hukuk yolu var mıdır?

Evet. YERMAM Üyelik Şartları Yönergesi’ne göre; kararın ilgiliye bildirilmesinden sonra 15 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesinde başvuru hakkı saklıdır.