24.07.2020

2018 yılında yapılan 1. Olağan Genel Kurul’da yapılan seçimlerle göreve gelen, dokuz kişilik Yönetim Kurulu’nda değişiklik olmuştur. YERMAM kurucu Başkanı olan ve bu Yönetim Kurulunda Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Selami KORKMAZ’ın yeni kamu görevi nedeni ile Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması üzerine, yerine Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Halim DEMİRKAN gelmiştir. Ayrıca, YERMAM kuruluşunda büyük emekleri olan aynı zamanda Altın Madencileri Dernek Başkanlığı’nı da yürüten Sayın Hasan YÜCEL, maalesef işlerinin yoğunluğundan ve Yönetim Kurulu çalışmlarına yeteri kadar katkı koyamamaktan dolayı üzülerek, Yönetim kurulu üyelliğinden istifa etmişler, görevine Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden Sayın Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER gelmişlerdir.

YERMAM yeni Yönetim Kurulu, şu şekilde teşkil etmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halit Semih DEMİRCAN, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Halim DEMİRKAN, üyeler Sayın Ahmet ŞENTÜRK, Sayın Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER, Sayın Prof. Dr. Atiye TUĞRUL, Sayın Sevda Güner KAYA, Sayın Nuri CEYHAN, Sayın İbrahim GÜNEY ve Prof. Dr. Abdullah KARAMAN.