11.07.2018

Aralık 2017’de kurulan Yerbilimleri, Maden ve Metalurji Profesyonelleri Birliği (YERMAM), kuruluşundan sonraki ilk Genel Kurulu’nu 11 Temmuz 2018 tarihinde MİGEM Konferans salonunda yaptı. Birlik, yerbilimleri, madencilik ve metalurji alanlarında faaliyet gösteren profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek amacı ile kurulmuştur. YERMAM, madencilik sektöründe sürdürülebilir kalkınmayı ve daha iyi koşullarda iş sağlığı ve işçi güvenliği uygulamalarının sağlanmasını, ar-ge faaliyetlerini ve mevcut en iyi teknolojilerin kullanımını teşvik etmek üzere de faaliyetlerde bulunacaktır.

Türkiye’nin maden arama, kaynak ve rezerv tespiti çalışmalarında uluslararası standartlarda (CRIRSCO) çalışmasını sağlayacak ve bu konuda raporlara imza atacak kişilerin (QP) yetkinlik kazanması için kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonu (UMREK) tarafından akredite edilmiş organizasyon YERMAM olmuştur. YERMAM üyeleri arasından liyakatı uygun olanlar, Uluslararası Raporlama Standartları Komitesi (CRIRSCO) tarafından da onay almış olan UMREK kodları ile hazırlamış oldukları raporları imzalamak üzere Yetkin Kişi (YK) ünvanı alacaklardır.

UMREK kodu ile yazılmış ve YK tarafından imzalanmış raporlar, uluslararası kabul görmüş olan, başta borsa ve bankalar olmak üzere ulusal ve uluslararası alandaki ilgililerde raporların doğruluğu ve güvenilirliği hakkında tereddüt bırakmayacaktır.

YERMAM kuruluşu, 11 üye (Doç. Dr. Abdülkerim YÖRÜKOĞLU, Prof. Dr. Atiye TUĞRUL, Selami KORKMAZ, Prof. Dr. Yılmaz ÖZÇELİK, Dr. Emrah AYAZ, Yınal YAĞAN, Mücella ERSOY, Bekir AKKOYUNLU, Mümin AYDIN, Muhittin ASLAN, Murat ERBAŞ) tarafından gerçekleştirilmiş olup, genel kurul tarihinde üye sayısı 47’ye ulaşmıştır.

Genel Kurul, Açılış ve Saygı Duruşu ve kurucu Başkan Selami KORKMAZ tarafından yapılan açılış konuşması ile başlamıştır. Divan Başkanlığı’na Sayın Doç. Dr. Abdülkerim YÖRÜKOĞLU, katip üyeliklere Fatih PEKDEMİR ve Leman ÇETİNER seçilmiştir.

Divan Başkanı, Sayın YÖRÜKOĞLU, kısa bir hitaptan sonra gündem gereği sözü Kurucu Başkan Sayın KORKMAZ’a vermiş, Sayin KORKMAZ, YERMAM hakkında bilgi vermiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Sayman Raporunun okunmasından sonra, Yönetim Kurulu, yapılan oylama ile ibra edilmiştir.

Gündemin sonraki maddesinde, halen 10 TL olan aylık aidatın 20TL’ye çıkarılması kararı alınmıştır. Dernek tüzüğünde ise, halen 5 olan, Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenmiş ve Yönetim kurulunda jeoloji, maden ve jeofizik mühendislerinin her birinden temsilci olnasının uygunluğu kararına varılmıştır.

Yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Atiye TUĞRUL, Hasan YÜCEL, Selami KORKMAZ, Sevda GÜNER, Ahmet ŞENTÜRK, Ibrahim GÜNEY, Nuri CEYHAN, Abdullah KARAMAN ve Halit Semih DEMİRCAN seçilmiştir. Üç kişiden oluşan Denetim Kurulu üyelikleri ise; Mümin AYDIN, Murat YILMAZ VE Mücellea ERSOY’un olmuştur. Toplantı dilek ve temennilerden sonra tamamlanmıştır.