03.05.2024

Sayın Üyemiz,


Birliğimizin 17.04.2024 tarihli 4 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği üçüncü olağan Genel Kurul’u MTA İhsan Ruhi Berent Salonu’nda 20 Mayıs 2024 Pazartesi saat 10:00’da , çoğunluk sağlanamaması durumunda aynı yerde 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 10:00’da yapılacaktır. Genel Kurul’un yapılacağı adres ve gündem aşağıda verilmiştir. 


Genel Kurul’umuza katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 


Saygılarımla,
 

Yılmaz ÖZÇELİK
 YERMAM Yönetim Kurulu Başkanı
 

Genel Kurul Adresi: MTA İhsan Ruhi Berent Salonu
(MTA Genel Müdürülüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 33/A 06530 Çankaya/ANKARA)
 

Genel Kurul Gündemi
1‐ Açılış ve Saygı Duruşu, 
2‐ Divan Heyeti’nin kurulması, 
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
4- Denetim Raporunun okunması, 
5- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası, 
6- YERMAM Etik Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği ve Üyelik Yönergesinde değişiklik yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
7- YERMAM Tüzük değişikliği önerisinin görüşülmesi 
8‐ Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçilmesi, 
9‐ 2025, 2026 ve 2027 yıllları bütçelerinin görüşülmesi ve Yönetim Kuruluna harcama yetkisinin verilmesi, 
10 ‐Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi, 
11‐ Dilek ve temenniler.