18.01.2021

BİRLİĞİMİZE ARALIK 2020 DE KATILANLAR

Birliğimize, 26 Aralık 2020 tarihli Yönetim Kurulumuz kararı ile 1 Kurumsal üye katılmıştır. Aynı zamanda 7 üyemizin profesyonel üyeliğe geçişi karara bağlanmış bulunmaktadır. Böylelikle üye sayımız; 17 Kurumsal üye, 177 üye ve 143 Profesyonel Üyeye ulaşmıştır. Bireysel üye sayımız 320’dir.

Aralık ayında YERMAM’ın yeni üyeleri aşağıda verilmiştir.

Kurumsal Üyeler:

  • MİTUS A.Ş.

Profesyonel Üyeliğe Geçen Üyeler:

  1. Beyzade KAYGISIZ (Jeofizik Mühendisi),
  2. Deniz GÖÇ (Jeoloji Mühendisi),
  3. Mediha KILIÇ (Jeoloji Mühendisi),
  4. Özcan DUMANLILAR (Jeoloji Mühendisi),
  5. Pınar DEMİRDEN (Çevre Mühendisi),
  6. Suphi URAL (Maden Mühendisi),
  7. Tunç DARCAN (Made-Jeoloji Mühendisi),