03.01.2022

YERMAM Yönetim Kurulu 14.12.2021 tarihli ve 56 no.lu kararı gereğince; üyelik aidatlarının 2021 yılı tutarları kapsamında ödenmesine, 2022 yılında herhangi bir artış yapılmamasına karar verilmiştir.

 

2022 YILI AİDAT TUTARLARI

Üyelik giriş: 250 TL

Üye aidat: 20 TL

Profesyonel giriş: 300 TL

Profesyonel aidat: 40 TL

Kurumsal giriş: 500 TL

Kurumsal aidat: 500 TL