09.12.2020

Aralık 2020’de UMREK tarafından 3 Yetkin Kişi belirlendi. YERMAM Profesyonel Üyelerinden, Maden Mühendisi Ali SAĞIR, Maden Mühendisi Ramazan YÖN ve Jeoloji Mühendisi Muhammet Emrah AYAZ UMREK tarafındanYetkin Kişiliğe uygun bulundu. Böylelikle UMREK Yetkin Kişi sayısı 67 oldu.